Liên hệ với chúng tôi

  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE
  • CENTER FOR HEALTH EVIRONMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT (CHERAD)
  • Địa chỉ: Tầng 6, Số 8C Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: (+84) 24 3211 5020
  • Fax: (+84) 24 3211 5020
  • Email: trungtammtsk@gmail.com

Liên hệ