CHERAD cùng Winrock International đã có buổi giới thiệu sáng kiến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ


Chiều ngày 30/11/2022, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sưc khỏe CHERAD cùng Tổ chức Winrock International đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo và đại diện các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: Các thành viên trong cuộc họp
Ảnh: CHERAD giới thiệu về sáng kiến
Ảnh: Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phát biểu

Buổi làm việc nhằm giới thiệu chính thức Sáng kiến “Xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý chất thải nhựa y tế” do CHERAD thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Winrock International và tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đồng thời, các bên cũng thảo luận về sự hợp tác giữa CHERAD và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (một trong năm Bệnh viện dự kiến triển khai thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn của Sáng kiến), cũng như vai trò, sự phối hợp giữa các bên để tạo ra tác động tập thể nhằm đạt được mục tiêu của Sáng kiến – giảm phát sinh và tăng tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa y tế, góp phần bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Lãnh đạo Bệnh viện đánh giá rất cao ý tưởng can thiệp của Sáng kiến và khẳng định sự ủng hộ, nhất trí việc triển khai Sáng kiến tại Bệnh viện. Đây là một tín hiệu khởi đầu tốt đẹp cho việc triển khai Sáng kiến trong thời gian tới.