Đăng ký tham gia Diễn đàn về Sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp lần thứ 6 ngay hôm nay!!!


Khoa Sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế công cộng, Đại học Philippines Manila, phối hợp cùng với tổ chức y tế Không gây hại Đông Nam Á, vui mừng thông báo Diễn đàn Sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp (EOH) lần thứ 6 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 24 tháng 11, 2023. Hãy cùng chúng tôi tham gia các cuộc thảo luận sâu sắc từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa (PHT) được thực hiện thông qua Hội thảo trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Với chủ đề “Thúc đẩy quá trình chuyển đổi các bệnh viện lành mạnh và thông minh với khí hậu ở khu vực Đông Nam Á”, diễn đàn nhằm mục đích cung cấp một nền tảng để thảo luận về các can thiệp tiên tiến về sức khỏe môi trường và nghề nghiệp từ các học viện, cơ quan quản lý, các hiệp hội nghề nghiệp và những người hành nghề.

Các cuộc thảo luận sẽ góp phần cải thiện các điều kiện sức khỏe môi trường và nghề nghiệp ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Xem bản tóm tắt sự kiện và chương trình chi tiết cùng với poster được đính kèm để biết thêm về sự kiện.

Đăng ký MIỄN PHÍ, với số lượng chỗ có hạn trong Phòng họp Zoom. Đảm bảo vị trí của bạn hoặc đăng ký đại diện của bạn bằng cách truy cập vào liên kết tại đây.