LẮP ĐẶT NỒI HẤP KHỬ KHUẨN CHẤT THẢI NHỰA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ


Ngày 03/01/2024, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ đã tiếp nhận và bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị nồi hấp khử khuẩn chất thải nhựa y tế. 

Đây là một hoạt động thuộc Sáng kiến Xây dựng Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường sức khỏe (CHERAD) thực hiện. Thiết bị này khi đi vào vận hành sẽ được sử dụng để hấp khử khuẩn chất thải nhựa lây nhiễm phát sinh từ các hoạt động của bệnh viện. Các chất thải nhựa sau khi khử khuẩn sẽ có thể tái chế, từ đó giúp giảm lượng chất thải nhựa cần tiêu hủy, giảm chi phí xử lý chất thải và tăng cường bảo vệ môi trường..

Sáng kiến này thuộc Dự án Giảm thiểu ô nhiễm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ USAID tài trợ, do Winrock International   phối hợp với Bộ tài nguyên và Môi trường quản lý thực hiện.