Thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị hấp chất thải y tế cho bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ


  1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD)
  2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị hấp chất thải y tế cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang rút gọn trong nước
  4. Thời gian nhận Báo giá; Từ ngày 07/10 năm 2023 đến trước 24 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2023.
  5. Hồ sơ yêu cầu báo giá: đính kèm bên dưới