Lãnh đạo CHERAD tham dự cuộc họp Hội đồng điều phối khu vực của GGHH tại Singapore


GS.TS Nguyễn Huy Nga cùng các thành viên Hội đồng điều phối khu vực của GGHH
bàn thảo kế hoạch và lộ trình triển khai hành động khu vực

Trong khuôn khổ xây dựng Chương trình nghị sự bền vững của Global Green and Healthy Hospitals (GGHH – Mạng lưới Bệnh viện Xanh và Lành mạnh Toàn cầu) để hỗ trợ các tổ chức chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới thúc đẩy thực hành bền vững và đảm bảo sức khỏe môi trường hướng tới cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, cộng đồng và hành tinh, Hội đồng điều phối khu vực của GGHH đã có cuộc làm việc tại Singapore vào ngày 23/10/2023.

Đoàn Việt nam bao gồm GS.TS Nguyễn Huy Nga và Phan Mạnh Tuấn từ Trung tâm nghiên cứu và phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD) đã tham gia và cùng với các đoàn từ Indonesia, Đài Loan, Philipin, Singapore xây dựng khung chiến lược và lộ trình hành động cho 5 năm tới.

Tiến sỹ Ramon San Pascual giám đốc điều hành tổ chức Health Care without Harm của Philipin giới thiệu khung kế hoạch chiến lược của GGHH

Chủ đề xuyên suốt của kế hoạch GGHH các là các hành động hướng tới các mục tiêu bền vững tổng hòa, bao gồm khuyến khích các bệnh viện trên thế giới triển khai quản trị hướng tới sức khỏe môi trường, sử dụng hóa chất thay thế, sử dụng năng

lượng tái tạo tại chỗ và thiết kế tòa nhà hiệu quả về năng lượng, tìm nguồn cung ứng thực phẩm được trồng bền vững từ cộng đồng, giảm thiểu phát sinh chất thải, thực hành tái chế nước.

Hiện tại CHERAD cùng với USAID đang triển khai sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong các bệnh viện tại Việt nam và kinh nghiệm từ sáng kiến này đã được đưa ra trong cuộc làm việc và đóng góp thiết thực cho xây dựng kế hoạch hành động của GGHH. Trong thời gian tới, CHERRAD sẽ phối hợp và hỗ trợ các bệnh viện và các sở khám chữa bệnh của Việt nam tham gia mạng lưới GGHH và thúc đẩy các hành động hướng tới các mục tiêu bền vững tổng hòa, tăng tốc quá trình chuyển đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe trong khu vực thông qua hợp tác, phối hợp hành động và vận động chính sách.

Song song với đợt làm việc của Hội đồng điều phối khu vực, GGHH có tổ chức giới thiệu bộ công cụ giám sát tác động khí hậu cho bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh cùng chuyến thăm quan thực tế tại bệnh viện Khoo Teck Puat và Trung tâm y tế bền vững Tzu Chi tại Singapore.

Global Green and Healthy Hospitals (GGHH – Mạng lưới Bệnh viện Xanh và Lành mạnh Toàn cầu) là một mạng lưới quốc tế gồm hơn 1.850 thành viên bao gồm bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế và các tổ chức y tế tại hơn 80 quốc gia cam kết giảm tác động lên môi trường và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng và môi trường thông qua đổi mới, sáng tạo và đầu tư để chuyển đổi ngành y tế và thúc đẩy một tương lai lành mạnh, bền vững

Các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể tham gia mạng lưới toàn cầu của GGHH tại https://greenhospitals.org/join

Một số hình ảnh tại Bệnh viện

Hành lang Bệnh viện
Thủng rác tại Bệnh viện

Tác giả: Phan Mạnh Tuấn