HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG TIẾP TỤC DIỄN RA TẠI TỈNH THÁI BÌNH


Hôm nay, ngày 08/07, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sức khoẻ Môi trường CHERAD tiếp tục chuỗi hoạt động LỄ RA MẮT MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN BẢO VỆ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG tại 2 xã An Tân, huyện Thái Thuỵ và xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Tham dự buổi lễ cùng đại diện Trung tâm là các cộng tác viên dự án thuộc Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, y tế địa phương, cùng đại diện CDC và Sở Y tế tỉnh Thái Bình, lãnh đạo UBND các xã cùng phóng viên các đài VTC14 và Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam.

Phó Giám đốc Lê Thị Hồng Nhung, đại diện CDC tỉnh Thái Bình, thay mặt địa phương phát biểu về dự án.

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, hỗ trợ cộng đồng bảo vệ sức khoẻ môi trường, phòng chống tác hại ô nhiễm không khí, Trung tâm tổ chức LỄ RA MẮT cho đoàn cộng tác viên dự án cam kết thực hiện vận động, khuyến khích và hướng dẫn cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế đốt chất thải, tuyên truyền cung cấp kiến thức về tác hại của ô nhiễm môi trường. Trung tâm cũng đã trao tặng mỗi địa phương 1 máy đo chất lượng không khí nhằm cung cấp công cụ để cảnh báo, giúp đỡ cộng đồng tự bảo vệ trước tác hại của ô nhiễm không khí.

Cộng tác viên tại xã An Tân, huyện Thái Thuỵ ký cam kết thực hiện hành động theo kế hoạch của dự án.