CHERAD ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai sáng kiến “Xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý chất thải nhựa y tế” tại Cần Thơ


Ngày 20/12/2022 tại Tp. Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khoẻ (CHERAD) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để khởi động thực hiện sáng kiến “Xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý chất thải nhựa y tế”. Tham dự buổi lễ có Bà Aler Grubbs, Giám Đốc USAID Việt Nam, đại diện Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Y tế, Tổ chức Winrock International, và đại diện từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, bệnh viện và các viện nghiên cứu có liên quan.

Ảnh: Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và lãnh đạo CHERAD ký kết thỏa thuận hợp tác. Nguồn: USAID

Hiện nay, Việt Nam có hơn 13,500 cơ sở y tế, tạo ra khoảng 22 tấn chất thải nhựa mỗi ngày, 65% trong số đó là chất thải nhựa mang yếu tố lây nhiễm. Nhựa nói chung và nhựa dùng một lần nói riêng đang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các vật tư y tế như bơm tiêm, dây dịch truyền, đồ bảo hộ, chai đựng thuốc và túi đựng rác. Qua quá trình sử dụng, những vật dụng này có thể mang các yếu tố lây nhiễm bệnh và khó có thể tái chế hoặc tái sử dụng.

Ảnh: Bà Aler Grubbs – Giám đốc USAID Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do Cơ quan Phát triển Quốc Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, đơn vị chủ trì triển khai là Winrock International và Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hỗ trợ CHERAD thực hiện Sáng kiến “Xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý chất thải nhựa y tế”. Sáng kiến sẽ do CHERAD cùng các đối tác thực hiện tại Cần Thơ, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội và Bình Định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2025 với mục đích giảm thiểu lượng phát thải, đồng thời tăng tỷ trọng tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa y tế thông qua việc quản lý bền vững chất thải nhựa trong các cơ sở y tế.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CHERAD và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là một dấu mốc quan trọng và là cơ sở cần thiết để hai bên triển khai hoạt động, cũng như huy động sự tham gia của các bên liên quan vào việc thực hiện sáng kiến này.

Ảnh: đoàn công tác CHERAD và tổ chức Winrock International thăm Công ty TNHH ROTO (đơn vị tư nhân sản xuất các sản phẩm nhựa)

Sáng kiến sẽ áp dụng cách tiếp cận tập thể để gắn kết các bên liên quan gồm cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, cộng đồng, khối tư nhân, các công ty thu gom, phân loại, xử lý chất thải nhằm xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn xoay quanh chất thải nhựa y tế. Mô hình được kỳ vọng sẽ giúp bệnh viện thực hiện công tác mua sắm xanh, giảm thiểu sử dụng vật tư y tế làm từ nhựa, phân loại chất thải nhựa từ đầu nguồn, tăng khả năng xử lý, khử khuẩn chất thải nhựa y tế để phục vụ cho quá trình tái chế và tái sử dụng. Kết quả triển khai sáng kiến Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý chất thải nhựa y tế cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu để thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác xây dựng các quy định và phân bổ đầu tư cho việc quản lý chất thải y tế.